• Podziękowania

Sercu tak bliska ziemia ojczysta

 
"(...)My hymn Polski dobrze znamy
I na baczność go śpiewamy.
Pan Wybicki, mądra głowa,
On napisał hymnu słowa.
 
Czy to Polak mały, duży,
Narodową pieśń znać musi.
Hymn jest naszą dumą, chwałą,
On jednoczy Polskę całą.(...)"

Certyfikaty

Mocarz
Gospodarczy