• Podziękowania

Mikołajki 2017

(...)6 grudnia - jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie.
I każde dziecko prezent dostanie(...)

Certyfikaty

Mocarz
Gospodarczy