• Podziękowania

Płatności

Drodzy Rodzice

W związku z całą zaistniałą sytuacją w jakiej obecnie wszyscy się znajdujemy w miesiącu kwietniu nie uiszczamy opłaty za przedszkole. Rodzice dzieci z grupy żłobkowej uiszczają połowę opłaty stałej czyli 175 zł. Wpłat prosimy dokonywać na konto placówki: 76124036791111001015042555 Nieobecności z marca zostaną odliczone od opłaty w momencie kiedy placówki zaczną normalnie funkcjonować.

Certyfikaty

Mocarz
Gospodarczy