• Podziękowania

Kadra przedszkola

Przedszkole zatrudnia 8 nauczycielek, logopedę, nauczyciela zajęć rytmiczno-tanecznych, nauczycielkę języka angielskiego, 4 pracownice obsługi, opiekunkę dziecięcą, pielęgniarkę  oraz 2  kucharki.

Wychowawcy poszczególnych grup:

  • 2-latki wych. mgr Mariola Ostrouch, opiekunka dziecięca Monika Zdun
  • 3-latki wych. mgr Karolina Malarska, nauczyciel uzupełniający Urszula Porucznik 
  • 4-latki wych. Marzena Charmuszko, nauczyciel uzupełniający Urszula Porucznik 
  • 4-latki wych. Magdalena Piątek 
  • 5- latki wych.Izabela Maruszewska 
  • 6-latki wych. Irena Ryniec
  • 6- latki wych.Bogumiła Janta Lipińska 
Certyfikaty

Mocarz
Gospodarczy