• Podziękowania

Kadra przedszkola

Przedszkole zatrudnia 8 nauczycielek, logopedę, nauczyciela zajęć rytmiczno-tanecznych, nauczycielkę języka angielskiego, 4 pracownice obsługi, opiekunkę dziecięcą, pielęgniarkę  oraz 2  kucharki.

Wychowawcy poszczególnych grup w roku szkolnym 2019/2020r.:

  • 2-latki wych. mgr Mariola Ostrouch, opiekunka dziecięca Monika Zdun
  • 3-latki wych. mgr Karolina Kuźma, nauczyciel uzupełniający Irena Ryniec 
  • 3-latki wych. Urszula Porucznik 
  • 4-latki wych. Angelika Cik
  • 5-latki wych. Magdalena Piątek 
  • 5- 6-latki wych. mgr Marzena Charmuszko, nauczyciel uzupełniający Irena Ryniec
  • 6- latki wych. Izabela Maruszewska 
Certyfikaty

Mocarz
Gospodarczy