• Podziękowania

Nasz dzień

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZE

6.30 – 8.20     przychodzenie dzieci do przedszkola,
                       zabawy dowolne według zainteresowań, manipulacyjne,
                       konstrukcyjne, tematyczne
8.20 – 8.30     zabawy ruchowe, poranne oraz czynności samoobsługowe,
                       kształtowanie nawyków higienicznych
8.30 – 9.00     śniadanie
9.00 – 9.30     zajęcia zorganizowane, wspieranie dzieci w rozwijaniu
                       czynności intelektualnych, wspomaganie rozwoju mowy
                        i myślenia, zabawy ruchowe, zabawy rytmiczno – muzyczne
9.30 – 11.15    zabawy dowolne według zainteresowań,
                        zabawy tematyczne, dydaktyczne,
                        manipulacyjno – konstrukcyjne, zabawy ruchowe i dowolne
                        na przedszkolnym placu zabaw
11.15 – 11.30   zabiegi higieniczne oraz czynności samoobsługowe
11.30 – 12.00   II śniadanie
12.00 – 13.45   leżakowanie
13.45 – 14.00   zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
14.00 – 14.30   obiad
14.30 – 14.50   czynności higieniczne
14.50 – 16.30   bajkoterapia, ćw. relaksacyjne, zabawy tematyczne,
                         zabawy zorganizowane z niewielkim udziałem nauczyciela.
                         Zajęcia indywidualne, praca z dzieckiem zdolnym oraz praca
                         wyrównawcza, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne      


RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY STARSZE

6.30 – 8.20      przychodzenie dzieci do przedszkola,
                        zabawy dowolne według zainteresowań, manipulacyjne,
                        konstrukcyjne, tematyczne
8.20 – 8.30      zabawy ruchowe, poranne oraz czynności samoobsługowe,
                        kształtowanie nawyków higienicznych
8.30 – 9.00      śniadanie
9.00 – 9.30      zajęcia zorganizowane, wspieranie dzieci w rozwijaniu
                        czynności intelektualnych, wspomaganie rozwoju mowy
                        i myślenia, zabawy ruchowe, zabawy rytmiczno – muzyczne
9.30 – 11.15    zabawy dowolne według zainteresowań,
                        zabawy tematyczne, dydaktyczne,
                        manipulacyjno – konstrukcyjne, zabawy ruchowe i dowolne
                        na przedszkolnym placu zabaw
11.15 – 11.30   zabiegi higieniczne oraz czynności samoobsługowe
11.30 – 12.00   II śniadanie
12.00 – 13.45   wycieczki, spacery, zabawy na przedszkolnym placu zabaw,
                         gry, zabawy ruchowe
13.45 – 14.00   zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
14.00 – 14.30   obiad
14.30 – 14.45   czynności higieniczne
14.45 – 16.30   bajkoterapia, ćw. relaksacyjne, zabawy tematyczne,
                         zabawy zorganizowane z niewielkim udziałem nauczyciela.
                         Zajęcia indywidualne, praca z dzieckiem zdolnym oraz praca
                         wyrównawcza, zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne ,
                         zabawy na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.
     
                            

Certyfikaty

Mocarz
Gospodarczy