• Podziękowania

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe:

 

- rytmika - mgr Magdalena Ruczyńska 

- zajęcia z elementami tańca towarzyskiego - mgr Katarzyn Balon

- język angielski (4 razy w tygodniu) – mgr Justyna Kowal

- konsultacje oraz zajęcia logopedyczne –mgr Iwona Bodnar

- religia - siostra Zyta

- zajęcia biblioteczne

- zajęcia teatralne

- koncerty umuzykalniające

- wyjścia do CEEiRJ w Szczecinku 

- wyjścia do Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinku na zajęcia kucharskie (zajęcia cykliczne) 

- wyjścia do Szkoły Muzycznej w Szczecinku 

 

 

Certyfikaty

Mocarz
Gospodarczy